/

/

طراحی نیروگاه دیزل ژنراتور

طراحی نیروگاه دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور (Genset) دستگاهی مولد است که با مصرف سوخت فسیلی، انرژی الکتریکی و برق تولید کرده و جهت مصارف دائم کار یا موقتی و اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به محدودیتهای شبکه توزیع سراسری و قطع مکرر برق در برهه زمانی فعلی، نصب و راه اندازی و بهره برداری از این تجهیز مانع از توقف فعالیت های روزانه یا اختلال در عملیات کاری در کارخانجات و شهرکهای صنعتی، معادن، مراکز درمانی، تجاری و اداری و حتی مجتمع های مسکونی می شود. در شکل زیر تصویری از یک دستگاه دیزل ژنراتور نشان داده شده است.

اجزای اصلی مولد دیزل ژنراتور اضطراری

موتور دیزل (یا دوگانه سوز و گازسوز)، حیاتی ترین بخش و قلب تپنده تولید توان در دیزل ژنراتور است و توان مکانیکی برای حرکت ژنراتور را تامین می کند. موتور در دیزل ژنراتور باید بسیار دقیق انتخاب شود. زیرا توان مکانیکی که یک موتور تامین می کند، می تواند توان الکتریکی خروجی ژنراتور را مشخص کند و به این وسیله قدرت الکتریکی برای استفاده از دیزل ژنراتور بدست می آید. در انتخاب موتور دستگاه دیزل ژنراتور موارد دیگری همانند میزان صدای تولیدی ژنراتور و نوع و میزان مصرف سوخت نیز مهم هستند که باید به آن ها توجه نمود.
ژنراتور برق الکتریکی دیگر بخش مهم دیزل ژنراتور است که انرژی اولیه و حرکت دورانی خود را از موتور گرفته و تولید برق می کند. ساختمان ژنراتور اعم از نوع سیم پیچی روتور و استاتور و جریان تحریک آن، تعیین کننده نحوه عملکرد دیزل ژنراتور است.
کنترل الکتریکی کل سیستم توسط اجزا و قطعات الکترونیکی در تابلو کنترل صورت می پذیرد. وظایف این بخش به شرح ذیل است:

انتخاب تجهیزات شامل موتور، ژنراتور، کنترلر و … جهت کاربریها و مصارف مختلف دستگاه دیزل ژنراتور یکی از موضوعات بسیار مهم است که باید در گام اول با برآورد درست و دقیق ظرفیت و توان الکتریکی مورد نیاز محل بهره برداری و الزامات مورد نیاز بهره بردار انجام شود. در گام بعدی و پس از انتخاب تجهیزات مورد نیاز، طراحی نیروگاه جهت نصب و استقرار مجموعه ها از موارد بسیار مهم جهت راه اندازی و بهره برداری مطلوب دستگاه دیزل ژنراتور است که باید براساس اصول مهندسی و استانداردهای موجود انجام شود. در شکل زیر تصویری از محل استقرار استاندارد تجهیزات در یک نیروگاه دیزل ژنراتور و فضاهای مورد نیاز براساس ظرفیت و توان تولیدی دستگاه دیزل ژنراتور ارائه شده است.

ابعاد اتاق دیزل ژنراتور

متاسفانه امروزه در بسیاری از موارد و پروژه های طراحی و راه اندازی نیروگاه، فعالیتهای اشاره شده شامل انتخاب تجهیزات تا طراحی و جانمایی آنها در نیروگاهها به شیوه اصولی و براساس رئوس مهندسی توسط شرکتهای مجری انجام نشده و در نتیجه بهره برداران نهایی دچار مشکلات عدیده در استفاده از این ظرفیت با توجه به هزینه های انجام شده میگردند.
شرکت فنی و مهندسی و دانش بنیان آزو الکتریک هراز با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص و بواسطه تجربیات چندین ساله در این زمینه، کلیه مراحل انتخاب تجهیزات و طراحی نیروگاه را با بهره گیری از دانش روز و استانداردهای مهندسی به انجام رسانیده و این اطمینان را به بهره دار می دهد تا از مزایای یک نیروگاه آماده به کار در هر شرایطی و قابلیت اطمینان بالا و هزینه سرویس و نگهداری پایین بهره مند گردد.