/

/

فرستنده دما و رطوبت

فرستنده دما و رطوبت

Temperature & Humidity Transmitter

شناسه: AZOO_THT_v1

برچسب: اتوماسیون صنعتی

ویژگی های محصول

فرستنده دما و رطوبت مقادیر اندازه گیري شده توسط سنسور دیجیتال را از طریق پورت RS-485 و با استفاده از پروتکل MODBUS RTU به سیستم‌های متصل به آن ارسال می کند.این دستگاه قادر است به سیستم‌های کامپیوتری،PLC  و همچنین نمایشگرهایی با ابعاد بزرگ براي نمایش دما و رطوبت متصل شود.

محصولات مرتبط