دستگاه انتقال نیوماتیکی مواد

بحث انتقال مواد به وسیله جریان هوا (Pneumatic conveyor) (سیستم های مکنده و انتقال مواد) عبارت است از انتقال مواد ( مواد پودری، مواد گرانولی، مواد فله ای خشک) توسط هوا یا دیگر گاز ها، که در بسیاری از موارد رقیب جدی  دیگر روش های انتقال مواد می باشد از جمله روش های انتقال مواد توسط تسمه نقاله، نقاله اسکرو، نوار نقاله ارتعاشی، بالابر های قاشقکی. در سیستم انتقال نیوماتیک مواد، ذرات مواد توسط هوا جا به جا می شوند و لذا میزان حجم هوا به ازاء واحد وزن جسم در راندمان کاری سیستم بسیار موثر است.

از نظر عملکردی سیستم های انتقال نیومایتک به سه دسته طبقه بندی می گردند:

1- سیستم مکشی ( خلاء و مکنده های صنعتی) vacuume system یا سیستم فشار منفی

2- سیستم دهشی (فشاری) pressure system یا سیستم فشار مثبت

3- سیستم ترکیبی ( مکش-دهشی) suction-pressure system

در طراحی برای مواد با ابعاد مختلف، خواص مواد انتقالی، شکل و میانگین قطر ذرات، وزن حجمی، درصد رطوبت و دیگر شرایط، سرعت انتقال تعریف می گردد.

ظرفیت دستگاه های انتقال نیوماتیک ( مکنده های صنعتی) معمولا بر حسب تن در ساعت بیان می گردد.

ظرفیت واقعی دستگاه های انتقال نیوماتیک علاوه بر شرایط نصب و بهره برداری به وزن حجمی مواد، درصد رطوبت، طول کلی مسیر انتقال ( افقی-عمودی) تعداد زانو و اتصالات، نوع لوله های انتقال، درصد هوای ثانویه و غیره بستگی دارد

به طور کلی ظرفیت انتقال مواد با مسافت انتقال رابطه عکس دارد و فشار انتقال بطور مستقیم با فاصله انتقال متناسب است.

اجزا مختلف یک سیستم انتقال نیوماتیکی

در دستگاه های انتقال نیوماتیکی مواد، برای پمپ وکیوم کانوایر معمولا از فن های سانتیفوژ، ساید چنل(side channel) روتس بلوور ( roots blower) و وکیوم واتررینگ (watering vacuum) استفاده می شود.

مزایای دستگاه انتقال نیوماتیک مواد

محدودیت های دستگاه انتقال نیوماتیکی مواد

1- عامل عمده محدودیت در کابرد سیستم های انتقال نیوماتیکی ( مکنده های صنعتی) معمولا در نوع موادی است که بایستی انتقال یابند. این مواد بایستی در گروه مواد خشک و نسبتا آسان جاری شونده قرار گیرند

2- به طور کلی مواد شکننده نبایستی با دستگاه مکنده انتقال نیوماتیکی انتقال داده شوند مگر در مواقعی که خرد شدن مواد برای استفاده نهایی مواد کم اهمیت باشد

3-فاصله انتقال طولانی مواد ممکن است کاربرد سیستم های انتقال نیوماتیکی را محدود کند

کاربری ها

بسیاری از خطوط تولید کارخانجات و صنایع مختلف نیاز به انتقال مواد، انبارش و. تغذیه دستگاه های مختلف با مواد اولیه دارند.

کاربری ها