شرکت ایمان طیور کردستان

شرکت ایمان طیور کردستان در سال 99 با هدف جوجه کشی و تهیه خوراک طیور احداث گردید

پروژه های مرتبط

شرکت جوجه کشی سیمرغ آمل

پروژه اتوماسیون صنعتی ، طراحی و برنامه نویسی PLC جهت کنترل مانیتورینگ دما و رطوبت سالن ها

پروژه اتوماسیون صنعتی ، طراحی و برنامه نویسی PLC جهت کنترل مانیتورینگ دما و رطوبت سالن ها